Administrowanie nieruchomościami pod wynajem

Opieka wynajmowanym mieszkaniem w Krakowie, w tym także pojedynczym lokalem mieszkalnym lub usługowym przeznaczonym do wynajmu odbywa się poprzez kompleksową obsługę zgodnie z przepisami prawa.

Usługę administrowania nieruchomościami pod wynajem polecamy osobom, które chcą wynająć mieszkanie i czerpać z niego dochód, jednak nie chcą lub nie mogą zajmować się tym osobiście. Zajmujemy się wszystkimi sprawami, które leżą w obowiązku właściciela: na początku poszukujemy najemcy, przygotowujemy umowę najmu, następnie w czasie trwania umowy najmu dopilnujemy wszelkich opłat, usuwania usterek i awarii.

Jest to świetne rozwiązanie dla właścicieli mieszkań przebywających za granicą.

Opieka nad wynajmowanym mieszkaniem w Krakowie

Usługa opieki wynajmowanym mieszkaniem polega na: Administrowanie i opieka nad nieruchomościami - Kraków

 • wynajmie nieruchomości (opis, zdjęcia, prezentacja w Internecie, prasie itd.)
 • sporządzeniu i zawarciu w imieniu właściciela umowy najmu lokalu
 • przekazaniu lokalu najemcy na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego
 • pobieraniu i regulowaniu wszelkich zobowiązań finansowych
 • prowadzeniu wszelkich spraw formalnych z administracją (Wspólnotą, Spółdzielnią Mieszkaniową)
 • rozwiązywaniu wszelkich problemów zgłaszanych przez najemców
 • nadzorze drobnych napraw (prace porządkowe, budowlane, remontowe)
 • opiece nad wynajmowanym lokalem i jego obsłudze technicznej
 • stosowaniu korzystnych umów najmu, egzekwowaniu obowiązków najemcy
 • terminowych wpłatach czynszu najmu lokalu na konto bankowe właściciela
 • zabezpieczeniu mieszkania i płatności, poprzez pobieranie kaucji od najemcy
 • zakończeniu stosunku najmu (rozliczenie kaucji, opłat eksploatacyjnych, odbiór lokalu).

Współpracujemy z firmami zapewniającymi techniczną sprawność nieruchomości.

Właściciel po przekazaniu lokalu do administracji, zapomina o wszelkich problemach z nim związanych.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od ilości posiadanych nieruchomości oraz zakresu czynności.

W swojej bazie posiadamy ponad 80 nieruchomości, którymi administrujemy.

Na życzenie dysponujemy referencjami od naszych obecnych klientów.

Zapewniamy profesjonalną usługę na administrowanie nieruchomościami pod wynajem.