Zarządzanie / Administracja Nieruchomościami

 

Zarządzanie / Administracja nieruchomościami (zarówno Wspólnotami Mieszkaniowymi jak i biurowcami, budynkami prywatnymi).

 

 Obsługa polega na:

- przejęciu nieruchomości do zarządzania

zarządzaniu finansami (rozliczenia czynszów i mediów, obsługa rachunku bankowego)

- sporządzaniu rocznych raportów i sprawozdań finansowych

- prowadzeniu wszelkich spraw formalno–prawnych związanych z urzędami

- reprezentowaniu i negocjowaniu umów z dostawcami mediów

- rozwiązywaniu wszelkich problemów zgłaszanych przez współwłaścicieli

- realizacji uchwał ogółu właścicieli nieruchomości

- zapewnieniu utrzymania w należytym stanie porządku i czystości pomieszczeń oraz urządzeń budynku służących do wspólnego

 użytku współwłaścicieli, terenu nieruchomości

- nadzorze napraw (prace porządkowe, budowlane, remontowe) wraz z opracowaniem planów remontowych

- obsłudze technicznej nieruchomości

- wynajmie nieruchomości

przeglądach okresowych, prowadzeniu książki obiektu budowlanego

- sporządzaniu i zawieraniu umów najmu

- działaniach marketingowych wynajmowanych powierzchni

 

Współpracujemy z firmami zapewniającymi techniczną sprawność nieruchomości.

Właściciele po przekazaniu nieruchomości do zarządzania, zapominają o wszelkich problemach z nią związanych.

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie w zależności od wielkości nieruchomości oraz zakresu czynności.